Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

OW 19/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku J. Spółki Kolejowej Spółka z o. o. w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gromadzenia i transportu odpadów

II SA/Lu 267/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzew