Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II SA/Kr 344/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SA/Wa 580/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

IV SA/Po 201/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II OSK 263/11 - Wyrok NSA z 2012-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska

II OSK 779/11 - Postanowienie NSA z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia

II OW 87/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-24

Wniosek w przedmiocie zamknięcia składowiska odpadów położonego w miejscowości [...] na działce nr [...], gmina P.

II SA/Po 510/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia;

II SA/Gl 483/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku

II SA/Kr 708/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie wymierzenia opłaty za korzystanie ze środowiska

IV SA/Po 276/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty podwyższonej za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
1   Następne >   +2   +5   +10   52