Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II SA/Op 236/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Op 176/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-30

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa 'A' sp. z o.o. w K. na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w O. w przedmiocie nałożenia obowiązków w zakresie ochrony środowiska

II SA/Op 238/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie braku potrzeby oceny oddziaływania na środowisko

II SA/Op 61/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

II SA/Op 246/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SAB/Op 5/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania

II SA/Op 229/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Op 254/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Op 42/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SA/Op 344/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia
1   Następne >   +2   +5   9