Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OW 94/08 - Postanowienie NSA z 2009-04-08

Wniosek Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie rozpatrzenia pisma Pana H. W. z dnia 18.09.2008 r.

II OSK 345/06 - Wyrok NSA z 2007-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej pozwolenia na budowę

II OSK 1155/07 - Wyrok NSA z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie odprowadzania ścieków

II OSK 129/06 - Wyrok NSA z 2006-05-16

Skargi kasacyjne Zarządu Dróg Miejskich w W. i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

VII SA/Wa 462/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu.

II SA/Lu 5/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

OSK 1143/04 - Wyrok NSA z 2004-12-22

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OSK 1975/12 - Wyrok NSA z 2012-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Lu 946/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-11-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SA/Ke 466/18 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego