Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Bd 413/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo

II SA/Bd 857/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-11-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

SA/Sz 2901/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udostępnienia dokumentów z zakresu ochrony środowiska /.

II SA/Bd 1197/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji planowanej rozbudowy obory