Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

I SA/Bk 639/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie określenia wysokości opłaty podwyższonej za wprowadzanie w II półroczu 2008 r. ścieków do wód lub do ziemi w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy opłatą wykazaną w deklaracji a opłatą należną

I SA/Lu 728/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-04

Sprawa ze skargi B. Ż. w przedmiocie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów stwierdza, że § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały został wydany z naruszeniem prawa