Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Gl 850/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-17

Skarga Powiatu Żywieckiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w przedmiocie zakazu używania jednostek pływających

II SA/Gl 258/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-26

WSA w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Matan, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 kwietnia 2019 r. sprawy ze sprzeciwu 'A' Sp. z o. o. w W. od decyzji SKO w Katowicach w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia