Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Ke 540/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów

III SA/Kr 1157/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zmiany decyzji udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów niebezpiecznych poza instalacjami i urządzeniami

II SA 1514/00 - Wyrok NSA z 2000-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie koncesji na wydobywanie kopaliny

II SA/Ke 19/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2005-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów