Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 309/10 - Wyrok NSA z 2010-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie oddania nieruchomości w trwały zarząd

IV SA 915/91 - Wyrok NSA z 1991-11-13

Podmiotem uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem do organu gminy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu cmentarza jest użytkownik - jednostka zarządzająca cmentarzem, a nie osoba mająca prawo do grobu /art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - Dz.U. 1972 nr 47 poz. 298 ze zm./.

II SA/Gd 296/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie wygaśnięcia zarządu