Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 309/10 - Wyrok NSA z 2010-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie oddania nieruchomości w trwały zarząd