Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 358/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-14

Sprawa ze skargi [....] w T. na zarządzenie pokontrolne [....] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. w przedmiocie wniosków pokontrolnych

II SA/Kr 345/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-10

Sprawa ze skargi [....] Spółki Akcyjnej z siedzibą w N. na zarządzenia pokontrolne Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. w przedmiocie nakazu wykonania czynności

II SA/Kr 1645/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-03

Sprawa ze skargi Gminy Wieprz na rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie wyznaczenia aglomeracji Zator