Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA 1335/93 - Wyrok NSA z 1994-10-28

Skarga Nadleśniczego Nadleśnictwa N. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie przekazania Gminie K. nieruchomości i na postawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, a także