Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1911/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia

IV SO/Wa 77/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-27

Wniosek J. W. o wymierzenie grzywny Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska za nieprzekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska nr [...] o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 8/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie pozwolenia na wprowadzenie do środowiska substancji lub energii

IV SA/Wa 1855/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-27

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia E. w T. na pismo Dyrektora Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko Ministerstwa Środowiska w przedmiocie udzielenia informacji

IV SA/Wa 1912/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

IV SA/Wa 1912/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

IV SA/Wa 938/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 779/11 - Postanowienie NSA z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uchylenia postanowienia

IV SAB/Wa 139/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania zażalenia

OZ 942/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku Władysława O. o wymierzenie Ministrowi Środowiska grzywny
1   Następne >   +2   +5   +10   31