Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 44/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie likwidacji szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska, w związku z porzuceniem przeterminowanych środków ochrony roślin na terenie Nadleśnictwa Olesno

IV SO/Wa 12/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-10

Wniosek Stowarzyszenia [...] w S. o wymierzenie grzywny Staroście S. w związku z nieprzekazaniem skargi do sądu administracyjnego w ustawowym terminie

II OW 86/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku '[...]' Spółki z .o.o. z siedzibą w Z. o wydanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne

II OW 79/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

II OW 6/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew z terenu zespołu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków

II OW 72/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za coroczne zalewanie użytku zielonego w otulinie rezerwatu przyrody

II SA/Lu 715/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Starosty w przedmiocie uzgodnień planowanego przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska

IV SAB/Wa 204/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-18

Sprawa ze skargi M. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Starostę W. w przedmiocie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla Zakładu [...] w W.

II OW 53/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie o zmianę decyzji o warunkach rekultywacji działki

II OW 64/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu
1   Następne >   +2   4