Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 86/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku '[...]' Spółki z .o.o. z siedzibą w Z. o wydanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne

II OW 72/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za coroczne zalewanie użytku zielonego w otulinie rezerwatu przyrody