Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 44/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-08

Wniosek w przedmiocie likwidacji szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska, w związku z porzuceniem przeterminowanych środków ochrony roślin na terenie Nadleśnictwa Olesno

II OW 6/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na usunięcie drzew z terenu zespołu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków

II OW 72/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za coroczne zalewanie użytku zielonego w otulinie rezerwatu przyrody

II OW 64/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-20

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie niekorzystnego przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu

II OW 97/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie a Starostą Powiatu Grodziskiego przez wskazanie organu właściwego w sprawie usunięcia skutków zanieczyszczeń środowiska

II OW 51/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-13

Wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z [...] kwietnia 2015 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie a Starostą Ostrowskim przez wskazanie organu właściwego do przeprowadzenia postępowania w sprawie przywrócenia środowiska do stanu właściwego

II OW 108/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-10

Wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z [...] sierpnia 2015 r. nr [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie a Starostą Ostrowskim przez wskazanie organu właściwego do przeprowadzenia postępowania w sprawie przywrócenia środowiska do stanu właściwego

II OW 78/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-05

Wniosek Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego a Starostą Gryfińskim o wskazanie organu właściwego do wszczęcia działań w związku z przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu wskazać Starostę Gryfińskiego jako organ właściwy do rozpatrzenia sprawy dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez spółkę A. z siedzibą w S. w związku z działalnością tej spółki na terenie zakładu E. w N.

II OW 130/12 - Wyrok NSA z 2012-10-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w związku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu hałasu wskazać Starostę Bydgoskiego jako organ właściwy do rozpoznania sprawy objętej wnioskiem.

II OW 204/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia na usunięcie drzewa
1   Następne >   2