Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OW 67/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-21

Wniosek w przedmiocie zbadania prawidłowości przeprowadzonej rekultywacji działki

IV SA/Wa 1635/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 165/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wstrzymania prac powodujących przekształcenie obszaru oraz przywrócenia warunków siedliskowych do stanu poprzedniego

II OSK 919/05 - Wyrok NSA z 2006-07-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych, wchodzących w skład lasów komunalnych

II OSK 329/09 - Wyrok NSA z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych

II SA/Kr 1335/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy określenia osoby zobowiązanej do przeprowadzenia rekultywacji gruntów

II SA/Gd 250/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zaopiniowania wniosku o wydanie decyzji na rekultywację gruntu

II OSK 255/08 - Wyrok NSA z 2009-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zmiany decyzji zezwalającej na dopuszczenie do obrotu i stosowanie środka ochrony roślin

II SA/Bd 1361/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zezwolenia na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej

II OZ 131/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-23

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego IV Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina , Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych
1   Następne >   +2   +5   +10   12