Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Bk 333/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nałożenia obowiązku zapłaty za czynności z zakresu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

II SA/Bk 334/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie nałożenia obowiązku zapłaty za wydanie opinii w przedmiocie uzgodnienia przedsięwzięcia budowlanego

IV SA/Po 478/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie opłat za czynności nadzoru sanitarnego

SA/Bd 2729/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie uzgodnienia projektu budowy stacji paliw płynnych

II SA/Bd 381/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-08-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OSK 883/09 - Wyrok NSA z 2010-06-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w przedmiocie uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 1202/09 - Wyrok NSA z 2010-11-04

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu środka spożywczego

VII SA/Wa 1281/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej stwierdzenia choroby zawodowej

II SA/Bd 916/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-12-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia

II SA/Bk 412/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. w przedmiocie obciążenia opłatą za wydanie opinii sanitarnej
1   Następne >   3