Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OSK 2673/11 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sochaczew w przedmiocie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

OSK 1581/04 - Wyrok NSA z 2005-01-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Opolu w sprawie ze skargi Województwa O. na zarządzenie zastępcze Wojewody O. (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II OSK 284/18 - Wyrok NSA z 2018-04-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

II OSK 1304/18 - Wyrok NSA z 2018-08-01

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności części załącznika do uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

III SA/Łd 1107/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-04-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego w przedmiocie przyjęcia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi