Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II OSK 1623/13 - Wyrok NSA z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Sztumie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Po 660/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa w przedmiocie programu ochrony powietrza

IV SA/Wa 1059/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Z. w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska

IV SA/Wa 2112/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady W. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego tereny W., W., W.

II OSK 1309/07 - Wyrok NSA z 2007-10-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Miasta [...] W. w przedmiocie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta [...] W., gmin: M., N., R., S., W. oraz miast P. i P.

IV SA/Po 353/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań

II SA/Bk 791/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w S. w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej zakazu używania obiektów pływających wyposażonych w silniki spalinowe na wybranych akwenach

IV SA/Wa 4/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa [...] w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

IV SA/Wa 876/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie

II SA/Lu 9/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
1   Następne >   +2   +5   +10   13