Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wa 1470/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy C.

IV SA/Wa 2763/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II OSK 1486/07 - Wyrok NSA z 2007-12-12

Sprawa ze skargi kasacyjnej Zarządu Województwa Ł. od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Wojewody Ł. na uchwały Zarządu Województwa Ł. , nr [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] i [...] w przedmiocie odwołania i powołania Prezesa i zastępców Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ł. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje spra...

II SA/Ol 43/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Olsztyn w przedmiocie nakazu pływania z prędkością manewrową i zakazu wytwarzania fal na części jeziora 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała nie może być wykonana.

II SA/Wr 636/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czernica w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski (część północna), gmina Czernica

II SA/Op 366/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II OSK 121/05 - Wyrok NSA z 2005-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie obciążenia kosztami wykonania pomiaru hałasu

IV SA/Wa 2762/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

II SA/Ol 511/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Szczytnie w przedmiocie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na niektórych wodach powiatu

III SA/Kr 354/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zakazu używania na obszarze Zbiornika [...] jednostek pływających z napędem spalinowym I stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości , II określa , że opisana w pkt I uchwała nie może być wykonana .
1   Następne >   3