Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 354/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zakazu używania na obszarze Zbiornika [...] jednostek pływających z napędem spalinowym I stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości , II określa , że opisana w pkt I uchwała nie może być wykonana .

I SA/Kr 1656/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie, w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z Budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą, systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych, I. stwierdza nieważność powyższej Uchwały w części obejmującej stwierdzenie 'które nie posiadają statusu przedsiębiorcy' zawarte w § 1 załącznika do zask...

II SA/Kr 1347/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-12-20

Sprawa ze skargi na uchwałę nr XVIII/34/2016 Rady Gminy Zielonki w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielonki stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części, a to w zakresie § 13; §14; § 23 ust.4 w zakresie słowa 'natychmiastowego'; § 24; § 27 ust. 4 i 5; § 28; § 32.