Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Gl 852/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-01-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody S. w przedmiocie polecenia podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia środowiska

III SA/Wr 707/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Gminy K. z [...] w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze środków Gminnego Funduszu A

II SA/Lu 566/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-10-27

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie nieważności uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały Rady dotyczącej szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta

II OSK 85/10 - Wyrok NSA z 2010-03-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków

OSK 1741/04 - Wyrok NSA z 2005-07-21

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

II SA/Sz 774/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie utworzenia użytków ekologicznych

I SA/Go 108/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie regulaminu przyznawania dotacji

I SA/Op 37/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

II OSK 346/08 - Wyrok NSA z 2008-05-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy S. nr [...] z dnia [...] w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na św...

I SA/Op 126/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego
1   Następne >   +2   4