Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 548/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C., i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

II SA/Rz 1143/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-04-23

Sprawa ze skargi G. B. na rozporządzenie Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia planu ochrony parku krajobrazowego

II OZ 547/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C., i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

II OZ 539/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C. i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

II OZ 540/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C. i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

II OZ 541/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C. i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

II OZ 544/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C., i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

II OZ 545/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C., i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

II OZ 546/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-15

Skarga A. C. i innych na rozporządzenie Wojewody M. w przedmiocie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla [...] w W.

II OSK 548/09 - Postanowienie NSA z 2010-10-06

Sprawa ze skargi kasacyjnej Gminy Mosina i Miasta Puszczykowa od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skarg M.B., Gminy Mosina i Miasta Puszczykowa na rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego
1   Następne >   2