Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Sz 424/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych

III SA/Wr 707/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-04-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Gminy K. z [...] w sprawie przyjęcia kryteriów i zasad udzielania dotacji finansowych ze środków Gminnego Funduszu A

I SA/Go 1511/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-04-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie dofinansowania zadań

I SA/Go 108/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie regulaminu przyznawania dotacji

I SA/Op 37/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I SA/Op 126/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie rozstrzygnięcia nadzorczego

I SA/Go 1510/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-05-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie dofinansowania zadań

I SA/Kr 1656/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Tarnowie, w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z Budżetu Gminy Miasta Tarnowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanej ze zmianą, systemu ogrzewania oraz zakupem i montażem kolektorów słonecznych, I. stwierdza nieważność powyższej Uchwały w części obejmującej stwierdzenie 'które nie posiadają statusu przedsiębiorcy' zawarte w § 1 załącznika do zask...

I SA/Łd 636/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-07-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Ł. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta P. T. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych

II GSK 1714/14 - Wyrok NSA z 2015-09-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie częściowego umorzenia i rozłożenia na raty kary pieniężnej z tytułu przemieszczania odpadów
1   Następne >   2