Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I SA/Bk 531/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej na rok 2012

II SA/Go 454/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie zwrotu dofinansowania

I SA/Ol 160/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-05-14

Sprawa ze skargi K. S. na informację Agencji Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w przedmiocie nieuwzględnienia protestu