Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Łd 155/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie udostępnienia kserokopii dokumentów z akt administracyjnych

IV SAB/Wa 29/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Po 40/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Ł. w przedmiocie ograniczenia hodowli;

II SAB/Kr 180/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność A. S.A w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Sz 91/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

II SAB/Gd 99/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SAB/Op 7/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

IV SAB/Wa 82/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Gl 2/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie naruszenia warunków korzystania ze środowska w kwestii wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

IV SAB/Wa 66/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie nierozpoznania wniosku zobowiązuje Głównego Inspektora Ochrony Środowiska do rozpoznania wniosku skarżącej B. J. oku w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania prawomocnego orzeczenia wraz z aktami sprawy
1   Następne >   +2   +5   7