Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II SAB/Ol 79/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta w sprawie ograniczenia negatywnego oddziaływania hałasu na środowisko I. zobowiązuje Prezydenta do rozpoznania wniosku skarżących z dnia '[...]' - w terminie 14 dni; II. orzeka, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Prezydenta na rzecz skarżących solidarnie kwotę 374 zł (trzysta siedemdziesiąt cztery złote), tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SAB/Łd 214/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II OSK 1466/15 - Wyrok NSA z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwrot opłaty recyklingowej

II OSK 1465/15 - Wyrok NSA z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwrot opłaty recyklingowej

II OSK 1467/15 - Wyrok NSA z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwrot opłaty recyklingowej

II SAB/Ke 7/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy C. w przedmiocie ochrony środowiska

II SAB/Łd 35/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy P. w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

IV SAB/Po 131/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

IV SAB/Wa 107/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-12

Zażalenie na bezczynność Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpoznania wniosku dotyczącego obowiązku przeprowadzenia procedury oddziaływania na obszar [...]

IV SAB/Wa 68/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia
1   Następne >   2