Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wa 204/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-18

Sprawa ze skargi M. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Starostę W. w przedmiocie przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku dla Zakładu [...] w W.

II OSK 2535/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza C. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w W. na przewlekłość postępowania Burmistrza C. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej w miejscowości [...], działka nr [...] 1/

II OZ 220/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy N. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

IV SAB/Wa 233/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-30

Sprawa ze skargi T. S.A. z siedzibą w S. na przewlekłość Ministra Środowiska w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II OSK 2537/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza C. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w W. na przewlekłość postępowania Burmistrza C. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej w miejscowości [...], działka nr [...] 1/

II OSK 2533/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza C. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w W. na przewlekłość postępowania Burmistrza C. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej w miejscowości [...] działka nr [...] i [...] 1/

II OSK 2536/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza C. od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. w W. na przewlekłość postępowania Burmistrza C. w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej w miejscowości [...], działka nr [...] 1/

II SAB/Lu 470/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-28

Sprawa ze skargi S.A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II OSK 2523/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza Czyżewa od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. na przewlekłość postępowania Burmistrza Czyżewa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej w miejscowości [...], działka nr [...] 1/

II OSK 2522/13 - Wyrok NSA z 2014-01-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej Burmistrza Czyżewa od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi [...] Sp. z o.o. na przewlekłość postępowania Burmistrza Czyżewa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej w miejscowości [...], działka nr [...] 1/
1   Następne >   2