Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 129/06 - Wyrok NSA z 2006-05-16

Skargi kasacyjne Zarządu Dróg Miejskich w W. i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu

II OZ 511/06 - Postanowienie NSA z 2006-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego znak. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budo...