Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 728/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-04

Sprawa ze skargi B. Ż. w przedmiocie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów stwierdza, że § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały został wydany z naruszeniem prawa