Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

VIII SA/Wa 475/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych

VI SA/Wa 50/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie stwierdzenia nieważności koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego

II SA/Ol 163/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia

II SA/Wr 1931/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie ustalenia kary pieniężnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji,

II SA/Wr 2274/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji,

II SA 892-894/89 - Wyrok NSA z 1989-10-02

Skarga Ireny i Ernesta małżonków B. Huberta i Urszuli małżonków G. oraz Krystiana N. na decyzję Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w K., a także

VI SA/Wa 2421/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Środowiska w przedmiocie wznowienia postępowania

III SA/Po 550/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty dodatkowej za wydobywanie kopaliny z naruszeniem koncesji

VI SA/Wa 659/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zmieniającej koncesję