Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Wa 813/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przedmiocie zarzutu dotyczącego tytułu wykonawczego

IV SA/Wa 1068/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków

IV SA/Wa 2718/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Geodety Kraju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia orzekającego o sprostowaniu błędu pisarskiego

I OSK 343/10 - Wyrok NSA z 2011-01-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Mazowieckiego w przedmiocie odmowy wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego...