Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1470/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy C.

IV SA/Wa 2763/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II OSK 228/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Nr XIX/114/00 Rady Gminy Korczew w przedmiocie opłat za przyłącza do wodociągu miejskiego

II SA/Op 366/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

IV SA/Wa 2762/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

II SA/Rz 318/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cz. w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania składowania stałych i ciekłych odpadów komunalnych

II OSK 1191/13 - Wyrok NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne Gminy Zabierzów i W.O. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zabierzów nr [...] w przedmiocie uznania za użytek ekologiczny oddala obie skargi kasacyjne.

SA/Rz 1588/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie działalności Wójta Gminy [...]

II SA/Lu 518/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Gminy w przedmiocie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i urządzeń emitujących hałas negatywnie oddziaływujący na środowisko

II OSK 948/08 - Wyrok NSA z 2008-10-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych
1   Następne >   +2   5