Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

II OSK 228/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Nr XIX/114/00 Rady Gminy Korczew w przedmiocie opłat za przyłącza do wodociągu miejskiego

II OSK 2673/11 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Sochaczew w przedmiocie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

II SA/Gd 122/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-04-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Starogard Gdański w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Wr 638/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czernica w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski (część północna), gmina Czernica

II SA/Rz 318/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Cz. w przedmiocie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania składowania stałych i ciekłych odpadów komunalnych

II OSK 1191/13 - Wyrok NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne Gminy Zabierzów i W.O. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zabierzów nr [...] w przedmiocie uznania za użytek ekologiczny oddala obie skargi kasacyjne.

SA/Rz 1588/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-02-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie działalności Wójta Gminy [...]

I SA/Lu 728/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-04

Sprawa ze skargi B. Ż. w przedmiocie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów stwierdza, że § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały został wydany z naruszeniem prawa

II OSK 948/08 - Wyrok NSA z 2008-10-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy T. w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

II SA/Po 405/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-09-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czerwonak w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu;
1   Następne >   +2   4