Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X

IV SA/Wa 1470/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy C. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy C.

IV SA/Wa 2763/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Wr 636/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Czernica w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski (część północna), gmina Czernica

II SA/Op 366/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

IV SA/Wa 2762/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w K. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

II SA/Lu 518/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-10-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rada Gminy w przedmiocie ograniczenia czasu funkcjonowania instalacji i urządzeń emitujących hałas negatywnie oddziaływujący na środowisko

II SA/Op 212/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Łubniany w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

IV SA/Wa 1394/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Rady Gminy K. w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy K. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: [...]

II OSK 1873/09 - Wyrok NSA z 2010-01-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Czorsztyn z siedzibą w Maniowach w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę klimatyczną

II SA/Wr 220/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w M. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Spółkę K. w B.
1   Następne >   2