Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 96/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania wykonywania zadań społecznego opiekuna zabytków

VII SA/Wa 1913/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na podział geodezyjny działki

VII SA/Wa 1914/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na podział geodezyjny działki

II OSK 442/11 - Wyrok NSA z 2012-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków

II OSK 992/12 - Wyrok NSA z 2012-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia zabytku z rejestru zabytków

I SA/Wa 975/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-07

Skarga K. L. i E. L. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy skreślenia z rejestru zabytków

I SA/Wa 978/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-07

Skarga Spółdzielni [...] w W. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych