Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

II SA/Op 146/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-13

Sprawa ze skargi M. K. na Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie unieważnienia wykazu obiektów zabytkowych

II SA/Op 133/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie gminnego programu opieki nad zabytkami

II SA/Op 114/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia zmian wykonania robót budowlanych