Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 1938/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie prac polegających na adaptacji Fortu

VII SA/Wa 433/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie pozwolenia na budowę

IV SA 1715/98 - Wyrok NSA z 2000-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie zezwolenia na rozbudowę budynku mieszkalnego

VII SA/Wa 17/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Gd 2177/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody G. w przedmiocie pozwolenia na budowę,

II SA/Łd 945/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-09-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie nakazania wykonania remontu oficyny

IV SA 2501/00 - Wyrok NSA z 2001-10-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie opinii konserwatorskiej

IV SA 2659/01 - Wyrok NSA z 2003-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę

IV SA 1616/97 - Wyrok NSA z 1999-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego budynku

III RN 32/97 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1997-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę na skutek rewizji nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego (...) od wyroku NSA w Warszawie IV SA 1328/9
1   Następne >   2