Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA 373/95 - Wyrok NSA z 1996-05-10

skargę Ministra Kultury i Sztuki na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie uwłaszczenia przedsiębiorstwa państwowego (...) w W. nieruchomością położoną w Z.