Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Gd 782/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

I SA/Gd 876/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane