Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Bk 22/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-08-10

skargę Instytucji Filmowej Dystrybucji Filmów 'M.' z siedzibą w W. - Oddział w B. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości za 1991 r.