Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

IV SA 1083/98 - Wyrok NSA z 2000-12-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie uzgodnienia warunków zabudowy