Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Łd 336/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy zezwolenia na zajęcie pasa drogowego