Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

IV SA 1645/98 - Wyrok NSA z 2000-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków w przedmiocie uzgodnienia dokumentacji projektowej i zezwolenia konserwatorskiego na rozbudowę budynku