Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II OSK 992/12 - Wyrok NSA z 2012-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie skreślenia zabytku z rejestru zabytków

II OSK 2346/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie w przedmiocie niewydania pozwolenia konserwatorskiego na prace związane z adaptacją i modernizacją obiektu budowlanego

VII SAB/Wa 14/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-08-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego I. umarza postępowanie sądowe w sprawie zobowiązania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do wydania postanowienia; II. stwierdza że bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III.