Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

IV SA/Po 925/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody W. w przedmiocie umożliwienia stronie sporządzenia odpisu dokumentu

II SA/Kr 1659/98 - Postanowienie NSA oz. w Krakowie z 2002-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K. w przedmiocie odmowy nakazania dokonania zmian i przeróbek w obiekcie budowlanym