Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Kr 2394/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie udostępnienia danych meldunkowych za pomocą urządzeń teletransmisji

II SA/Bd 67/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych

III SA/Kr 731/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych

II OSK 398/07 - Wyrok NSA z 2008-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy wydania dowodu osobistego

III SA/Gd 217/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

III SA/Gd 219/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

III SA/Gd 151/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

III SA/Kr 945/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy wydania aktu stanu cywilnego