Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Łd 1259/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie z wniosku o udzielenie dofinansowania do zakupu środków pomocniczych ze środków PFRON