Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona danych osobowych X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

I OSK 1467/14 - Wyrok NSA z 2014-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie zarzutów w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

I OSK 1466/14 - Wyrok NSA z 2014-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wa 1804/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Wa 1902/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie zarzutów w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

I OSK 2344/12 - Wyrok NSA z 2013-03-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie oddalenia skargi na bezczynność polegającą na niepodjęciu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych